Celem projektów  (realizowanych pod nazwą: „Kod do przyszłości” – podregion  Sieradzki, „Kod do przyszłości” – podregion Warszawski Wschodni, „Kod do przyszłości – podregion Wałbrzyski, „Kod do przyszłości” – podregion Grudziądzki, „Kod do przyszłości” – podregion Skierniewicki, „Kod do przyszłości” – podregion Siedlecki, „Kod do przyszłości” – podregion Łódzki, „Kod do przyszłości” – podregion Warszawski Zachodni, „Kod do przyszłości” – podregion  Elbląski, „Kod do przyszłości – podregion Świecki, „Kod do przyszłości” – podregion Koniński) jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz umiejętności podstaw programowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, na terenie gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Efektem będzie rówineż rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej umożliwiających prowadzenie tzw. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, a w dalszej perspektywie również do prowadzenia nauki programowania w ramach kształcenia zintegrowanego, co pozwoli na utrzymanie trwałości efektów projektu.

Duży nacisk będziemy kłaść na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas projektu. W ramach podnoszenia kompetencji nauczycieli w uzupełnieniu szkoleń stacjonarnych prowadzonych indywidualnie lub w grupie nauczycieli obligatoryjne będą zajęcia praktyczne prowadzone wspólnie przez trenera i nauczyciela będące jednocześnie zajęciami szkoleniowymi dla uczniów. Pozwoli to na uruchomienie zajęć z uczniami już na etapie szkolenia nauczycieli, a jednocześnie pozwoli na szkolenie nauczyciela w rzeczywistych warunkach prowadzenia lekcji.

Docelowo nauczyciel ma potrafić programować w wybranym środowisku wizualnego programowania oraz móc tą wiedzę w sposób efektywny przekazać uczniom.

Warsztaty oczywiście najpierw będą poprzedzone badaniami poziomu kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem. tak aby najlepiej dopasować program do uczestników i uwzględnić różne poziomy zaawansowania.