Przeprowadziliśmy EVENT podsumowujący nasz wkład w rozwój projektu Erasmus+ „Rozwój Umiejętności Społecznych i STEM dla Lepszego Życia – SOBER”. 15 czerwca 2023 r. spotkaliśmy się ze wszystkimi zainteresowanymi edukatorami (pedagogami, psychologami, nauczycielami), rodzicami na wydarzeniu, podczas którego przedstawiliśmy  wartości programu, sposób jego działania, omówiliśmy zasady funkcjonowania platformy online, zaprezentowaliśmy ćwiczenia, jakie stworzyliśmy z myślą o dzieciach, które wspieramy.

Spotkanie odbyło się zgodnie z poniższym.
DATA: 15 czerwca 2023 r.
MIEJSCE: DUŻY POKÓJ, ul. Warecka 4/6, Warszawa
CZAS: 11.00-17.00
Link do wydarzenia: Facebook
Obowiązywały zapisy.

—-

Fundacja Girls Code Fun jest partnerem międzynarodowego projektu, w ramach którego powstanie złożony System Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.  Jego rolą będzie wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji podstawowych takich jak percepcja, pamięć, motoryka dzieci od wieku przedszkolnego do uczniów szkół wyższych.

Długofalowym celem projektu jest zredukowanie liczby uczniów ESL
(porzucających naukę na wczesnym etapie) poprzez umożliwienie im poczucia sukcesu, produktywności i przydatności. Dzięki temu systemowi, uczniowie ze specjalnymi potrzebami, otrzymają szansę zdobycia profesjonalnych kwalifikacji, które umożliwią im przydatną i wartościową pracę.

Projekt rozpoczął się w 2020 roku i będzie trwał do 2023 roku. Wówczas stworzony System będzie rozpowszechniany we wszystkich krajach partnerskich.

W ramach projektu stworzyliśmy stronę internetową, na której każdy nauczyciel i rodzic znajdzie niezbędne wsparcie edukacyjne i merytoryczne. Zapraszamy do odwiedzenia i zapamiętania serwisu: soberproject.eu

Są tam:

  • materiały dla rodziców
  • materiały dla nauczycieli
  • dostęp do platformy internetowej dla dzieci
  • dostęp do platformy internetowej dla nauczycieli (Sway)
  • materiały do swobodnego wykorzystania przez rodziców i dzieci.

O rezultatach projektu osiągniętych przez 5 partnerów można przeczytać tutaj.