Warsztaty SQL Pro ze wsparciem AI

„SQL Pro & AI” to nowy program Fundacji Girls Code Fun. Rozwija dotychczasową wiedzę uczestniczek z zakresu SQL i poszerza perspektywę, pokazuje nowe zastosowania, m.in. jak wykorzystać sztuczną inteligencję w pracy z bazami danych. To  bezpłatny warsztat dla osób, które mają już określoną wiedzę z SQL i chcą się dalej kształcić w tej dziedzinie.

Cel warsztatów: 

  • Opanowanie zaawansowanych technik SQL w PostgreSQL
  • Zrozumienie i zastosowanie optymalizacji zapytań
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania i analizy kodu SQL
  • Praktyczne umiejętności w tworzeniu promptów do AI

Dla Kogo? Dla kobiet, które już znają SQL, ale chcą osiągnąć kolejny poziom wiedzy i umacnić swoją pozycję w świecie IT.

Liczba Miejsc: Ograniczona – przeszkolimy w ramach projektu 15 kobiet, które przekonają nas swoją motywacją, że miejsce czeka właśnie na nie.

Agenda:

  • Wprowadzenie do Zaawansowanego SQL i AI w PostgreSQL
  • Zaawansowane Techniki Manipulacji Danymi
  • Indeksy i Optymalizacja Baz Danych
  • Zaawansowane Funkcje i Procedury Składowane
  • Bezpieczeństwo i Zarządzanie Dostępem
  • Integracja AI z PostgreSQL i Praktyczne Case Study

Wejdź na wyższy poziom SQL

SQL Pro & AI to warsztat online dla 1 grupy. Warsztat trwa 15 h i realizowany jest podczas 6 spotkań przez 2 tygodnie, po 2,5 h każde spotkanie, zawsze w tych samych godzinach w poniedziałki, środy i piątki.

Daty spotkań:
1, 3, 5, 8, 10, 12 lipca 2024 r. (godz. 18:00-20:30)

Do udziału w warsztatach SQL Pro & AI powinnaś już znać:
1. Pisanie pierwszych queries za pomocą komendy SELECT 2.Typy danych: varchar, integer, bool, date, datetime. 3. Wyszukiwanie unikalnych wartości za pomocą SELECT DISTINCT 4. Sortowanie wyniku za pomocą ORDER BY 5. Klauzula WHERE, operatory IN/AND, LIKE i BETWEEN 6. Czym są wartości NULL i jak wykonywać na nich operacje? 7. Funkcje agregujące – MIN, MAX, SUM, AVG, COUNT, GROUP BY 8. Łączenie tabel: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN 9. Polecenia DML/DDL: CREATE, UPDATE, INSERT, DELETE). 10. Praca z typem danych typu data i czas 11. Przydatne funkcje: CASE WHEN, CONCAT, CAST itd. 12. Subqueries / Nested Queries 13. UNION, INTERSECT, EXCEPT 14. CTE (Common Table Expression) w praktyce 15. Wstęp do PIVOT: konwertowanie wierszy do kolumn 16. Poznanie obiektów bazodanowych: funkcje triggery, procedury składowane, klucze główne i obce, sekwencje etc. 17. Optymalizacja zapytań.

Girls Code Fun Power her TECHWarsztat realizowany w ramach
projektu Power Her TECH